Archive for the Zdravie tag

Blog

Liek náš každodenný

Zdravie

liekyPriemerne ich denne konzumujeme desiatky gramov. Nie všetky sú však také zdraviu prospešné, akoby sme čakali. Reč je o liekoch. Takmer každá druhá tabletka, sirup či antibiotikum má na náš organizmus nepriaznivý účinok, ktorý sa neprejaví hneď, avšak až po rokoch. Často zabúdame, že v prírode sa nachádza mnoho iných účinných látok, ktoré sú pre nás nie len prospešné, ale aj bezpečné.

Nežiaduce účinky

Nežiaduci účinok liečivého prípravku je nepriaznivá, nepredvídateľná reakcia na podanie liekového prípravku. Môže mať rôzny stupeň závažnosti až trvalé následky na zdraví či dokonca úmrtie. U niektorých liekov je nežiaduci účinok závislý na podanej dávke, inokedy nie. Popri známych a predvídateľných nežiaducich účinkoch sa môžu vyskytnúť tiež neočakávané, teda také, ktoré doposiaľ neboli zaznamenané a teda ich ani nebolo možné predvídať. K nežiaducim účinkom patria tiež vplyvy na možnosť počatia, tehotenstvo a vývoj plodu.

Dennodenne prijímame do nášho tela množstvo škodlivín. Či už potravinami, ktoré jeme, vodou, ale aj vzduchom či liekmi, ktoré užívame. Všetky tieto škodliviny sa síce čiastočne vyplavia a čiastočne sa naše telo proti nim bráni, avšak časť z nich ostáva v našom organizme, ukladá sa v našich orgánoch, bunkách čo môže vplývať aj na naše zdravie.

Častejšie sa staráme o svoje telo zvonka, avšak zabúdame, že dôležité je postarať sa o neho aj zvnútra. Takpovediac čističkou každého organizmu je hrubé črevo. Chemicky či priemyselne upravené potraviny, ktoré jeme, často spôsobujú zlé, nepravidelné vyprázdňovanie, ako aj zlý pohyb dutých stien, ktoré slúžia k posúvaniu obsahu v čreve. K problémom s vyprázdňovaním prispievajú aj tuky, cukry či údeniny, ktoré tak radi konzumujeme a nedostatok vlákniny či čerstvej zeleniny a ovocia.

Úlohou hrubého čreva je vylučovať z nášho tela jedovaté a nespracované odpadové látky. Tie sa už v mladom veku ukladajú na jeho stenách, aj keď je vylučovanie zdanlivo v poriadku. Časom spôsobujú nadúvanie, únavu, znižujúcu sa psychickú koncentráciu, ako aj zníženie imunity, podráždenosť, alergie, zápaly a ďalšie choroby.

(more…)

Blog

Vitamín C ako nová nádej pre onkologických pacientov

Zdravie No Comment

vitamin-C-fat-300_tcm18-98486BRATISLAVA 4. júna (WBN/PR) – Lekári, ktorí začali používať terapiu infúznym vitamínom C boli veľmi prekvapení jeho pozitívnym účinkom.

„Nasadenie parenterálneho vitamínu C v paliatívnej onkologickej starostlivosti zlepšuje kvalitu života pacientov. Tí sa po aplikácii cítia lepšie, miznú nevoľnosti, únava, vyčerpanie, poruchy a ďalšie nežiaduce symptómy spojené s onkologickou liečbou. Vitamín C aplikujeme v infúzii na našej ambulancii Komplexného onkologického centra už niekoľko mesiacov u pacientov s rôznymi typmi nádorových ochorení – pri karcinóme pŕs, vaječníkov, hrubého čreva, pankreasu a ďalších. Osvedčilo sa nám najmä podávanie vysokodávkovaného vitamínu C u pacientov, ktorí z dôvodu pokročilosti nádorového ochorenia nemôžu podstúpiť konvenčnú onkologickou liečbu. Recentné štúdie ukazujú, že podávanie vitamínu C v infúziách napomáha predĺženiu života u týchto typov pacientov“ – hovorí zástupkyňa primára a vedúca lekárskej ambulancie Komplexného onkologického centra Krajskej nemocnice v Liberci, MUDr. Marta Holíková (citácia: Zdravotnícke noviny 6.5.2013, Česká republika)

„Selektívny protinádorový účinok vitamínu C na niektoré typy nádorových buniek, ktorý je vedecky dokázaný, to je zázrak, ktorý vo mne vzbudzuje pocit veľkej úcty a pokory voči našej matke prírode. A pocit veľkej vďaky voči tým, ktorí nám dokázali takúto účinnú vysoko koncentrovanú formu vitamínu C pripraviť“- hovorí pani doktorka MUDr. Ester Točíková, z Neurologickej ambulancie Hippokrates, z Bratislavy  (citácia: MEDIKOM SLK, 1/2013, Slovenská republika)

Hoci sú onkológovia opatrní pri jeho zavádzaní do svojej praxe, v zahraničí sú bežné pracoviská, kde onkologickí pacienti dostávajú popri klasickej liečbe aj liečbu infúzne podaným vitamínom C 7,5 g. Vitamín C dokonca zosilňuje účinok niektorých cytostatík a tak pomáha pacientom úspešnejšie prekonať onkologické ochorenie, ale aj lepšie znášať samotnú onkologickú liečbu a jej nežiaduce účinky. Pacienti sa po infúzií vitamínom C cítia lepšie, mizne nevoľnosť, únava, vyčerpanie, poruchy spánku, viditeľne sa zlepšuje kvalita ich života. Infúzne podaný vitamín C ich organizmus celkovo posilňuje, hlavne imunitný a nervový systém, čo im pomáha pri prekonávaní fyzických a psychických ťažkostí.  (more…)

Blog

Argumenty proti očkovaniu?

Zdravie

David L. Katz, riaditeľ centra pre prevenciu a výskum pri Yale University
flu vaccination
“Argumenty proti očkovaniu pramenia často z ničím nepodloženej ideológie. Naopak, tvrdenia proti odporcom očkovania sú silne ukotvené v epidemiológii. Epidemiológia by mala prebiť ideológiu.”

“Najsilnejším argumentom proti očkovaniu je, že očkovanie narušuje prirodzenú, vrodenú rovnováhu. To pramení z predstavy, že náš imunitný systém si dokáže poradiť s ochorením bez zásahu z vonka.

Odporúčanie v štýle “proste to nechajme na prírodu” čelí jednému vážnemu problému. Tým problémom je príroda – príroda/prostredie, na ktorú/é je prispôsobený náš imunitný systém, je dávno, dávno preč. Dnes už neexistuje, neexistuje už celé tisícročia.”

“Každá nežiaduca reakcia po očkovaní – či súvisí s očkovaním alebo nie – vyvolá drámu. Vyvolá hnev. Verejnosť sa začne vyjadrovať. Aj keby tá jedna nežiaduca reakcia pripadla na 100,000 ďalších, ktorým očkovanie pomohlo, tento jeden negatívny výsledok upúta pozornosť. Tých 100 000 pozitívnych prípadov ostane bez povšimnutia.”

“Odmietať očkovanie preto, že poznáme niekoho s nežiaducou reakciou, alebo niekoho, kto si myslí, že ju mal, je ako vyhýbať sa chôdzi ako takej, pretože ste počuli o chodcovi, ktorého zrazilo auto. Dobrým ľuďom sa vždy budú stávať zlé veci, bez ohľadu na to, čo urobíme, alebo neurobíme. Epidemiológia nám jednoducho pomáha vybrať si cestu menšieho zla, cestu s maximálnym prínosom tak, aby sa to zlé dialo čo najmenšiemu počtu z nás.”

“Zastávam tento postoj, pretože epidemiológia by mala prebiť ideológiu. Zastávam tento postoj, pretože protiočkovacie argumenty, nech sú akokoľvek hlasné, plné vášne a hnevu, vychádzajú z emócií a absencie dôkazov. A sú plné chýb. Zastávam tento postoj, pretože argumenty proti odmietaniu očkovania stoja na jednoznačných dôkazoch toho, že očkovanie funguje.”

Zdroj: https://www.facebook.com/bezpecne.ockovanie

Blog

Zmeny v liekoch sú zlou správou

Zdravie No Comment

prevziaťVo svetle informácií o množstve financií vo výške takmer tretiny celého rozpočtu zdravotníctva, ktoré Slovensko každoročne vynakladá na liekovú terapiu, je jasné, že najväčšie zisky si opäť pripíšu výrobcovia a distribútori liekov. A preto ide aj o živnú pôdu pre zhoršenie rozpočtu slovenského zdravotníctva.

Predpoklad pre tiché dohody medzi farma-firmami a lekárňami pri poskytovaní zliav totiž významne zhoršuje transparentnosť celého slovenského liekového trhu a vytvára priestor pre ďalšie straty zdravotníckeho rozpočtu. Rozporuplná je tiež zmena referencovania cien liekov, ktorá taktiež nepovedie k ich poklesu.Na druhej strane enormne vysoká preskripcia a spotreba liekov na Slovensku, ktorá je najsilnejším činiteľom ovplyvňujúcim objem peňazí na úhradu farmakologickej liečby, zostala na periférii záujmu navrhovateľa novely.MZ SR naďalej neberie do úvahy fakt, že množstvo peňazí vynakladaných na lieky závisí najmä od toho, koľko liekov lekár predpíše a koľko si ich pacient v lekárni prevezme. Čistá generická preskripcia, ktorá ako jediná môže v tejto situácii viesť k zníženiu motivácie lekárov predpisovať obrovské množstvá liekov, naďalej v zákone či. 362/2011 ostáva paralyzovaná vetičkou o možnosti lekára napísať na recept i obchodný názov lieku.

Smer-SD ako majoritná strana v NR SR takto presadila legislatívu, ktorá v otázke liekovej politiky Slovenska bude mať negatívne dopady na financie, transparentnosť a predovšetkým na zdravie obyvateľstva.

Ako spravne fotiť. Web o tom ako správne fotiť deti, krajinu alebo ako správne používať zrkadlovku
Hrad Gýmeš - Infromácie o hrade v Nitrianskom kraji
Tapety na stenu Ambiente - Firma Ambiente Vám ponúka rôzne kvalitné tapety na stenu.
Kalibrácia - Profesionálny servis a kalibrácia meracích prístrojov a meradiel.


Slovenský Syndikát Novinárov partneri_logo_ssn

Univerzita Konštantína Filozofa logo-ukf-293x300

Univerzita Komenského images

Žilinská univerzita Logo_zu_male